«خشم فرات»؛ بازپس‌گیری یک شهر از داعش و احتمال تخریب سد طبقه

نیروهای دموکراتیک سوریه توانستند شهر کرامه، آخرین شهر مهم در شرق رقه را از داعش بازپس بگیرند. داعش نیز هشدار داده که سد طبقه در غرب رقه به دلیل نبرد با این نیروها در حال تخریب است.