عراق ۱۰۰ سال پس از حمله آمریکا چگونه خواهد بود؟

عراق در قرن ۲۲ چگونه خواهد بود؟ بهشت هکرها یا یوتوپیایی ضد-دین؟ مجموعه داستان «عراق + ۱۰۰»، در آینه آینده‌ای خیالی، تصویری از عراق امروز ترسیم می‌کند.