معمای ابراهیم رئیسی: تلاش اصول‌گرایان برای غلبه بر تشتت

آیا «نظام» ضرورتی خواهد دید ابراهیم رئیسی را در آخرین لحظه به عنوان کاندیدای «یک رئیس جمهور شجاع و انقلابی در مقطع حساس کنونی» وارد گردونه انتخابات کند؟