دستگیری یک مقام بانکی ترکیه در آمریکا به اتهام پول‌شویی برای ایران

دادستان فدرال آمریکا، مدیر بازداشت شده را متهم کرده که با استفاده از نفوذ خود در نظام بانکی ترکیه، تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده آمریکا علیه ایران را دور زده است.