چشم‌انداز موفقیت دستور زیست‌محیطی ترامپ

ترامپ می‌گوید دستور اجرایی او به استقلال آمریکا در حوزه انرژی کمک می‌کند و کارگران بیکار را به شغل‌هایشان باز می‌گرداند. اما کارشناسان می‌گویند او راهی طولانی در پیش دارد.