قرار برگزاری تجمع علیه مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر

جمعی از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام به دلیل جرایم مواد مخدر قصد دارند ساعت هشت صبح روز ۲۰ فروردین تجمعی را علیه این مجازات در مقابل مجلس ایران برگزار کنند.