ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

«سیزده‌ای» پرشگون کنار زاینده‌رود جاری

در نهمین روز بهار خروجی

در نهمین روز بهار خروجی دریچه‌های سد زاینده‌رود باز شد تا آب به شرق اصفهان برای کشت گندم و جو بازگردد. ۱۱ فروردین آب به اصفهان رسید. اکنون مردم شهر اصفهان به کنار زاینده‌رود آمده‌اند تا مراسم سیزده‌به‌در را کنار این رود برگزار کنند.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.