احتمال توافق تهران و مسکو بر سر ۱۲ فروند هواپیمای مسافربری سوخو

مسکو اعلام و تهران انکار می‌کند. دولت روحانی ۱۸ ماه مقاومت کرد اما ظاهراً سرانجام به خرید هواپیماهای مسافربری سوخو تن داده است. خرید ۱۰۰ فروند در چشم‌انداز قرار دارد.