شواهد «محکم» ارسال اسلحه از ایران به شیعیان بحرین

در میان انبوهی از سلاح که از مخالفان مسلح شیعه بحرینی به دست آمده، سلاح‌های سبک، مواد انفجاری، مهمات و تجهیزات الکترونیکی ساخت بمب وجود دارد. رد این سلاح‌ها به ایران می‌رسد.