آنچه باید در مورد همه‌پرسی قانون اساسی در ترکیه بدانیم

همه‌پرسی‌ ۱۶ آوریل در ترکیه، آزمون انتخاب میان یک دموکراسی شکننده و یک خودکامگی مطلق، گزینش میان ملی‌گرایی و جهانی‌سازی، ودر نهایت انتخاب میان سکولاریسم و اسلامگرایی خواهد بود