عارف: نباید ادمین‌های کانال‌های تلگرام بازداشت می‌شدند

محمدرضا عارف، بازداشت ۱۲ ادمین‌ کانال‌های تلگرام در هفته آخر اسفندماه را نادرست خواند و گفت بهتر بود که هرگز این اتفاق‌ها نمی‌افتاد.