حکم جدید زندان نرگس محمدی به اجرا در آمد

با پایان یافتن حکم قبلی نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، حکم جدید زندان او بلافاصله از تاریخ ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۵ اجرا شد.