گرانی کلید خورد: افزایش قیمت لبنیات

قیمت شیر و مواد لبنی ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان گران‌تر شده است. تولیدکنندگان افزایش دستمزدها و نرخ بیمه را دلیل افزایش قیمت می‌دانند. مسئولان می‌گویند که گرانی لبنیات غیرقانونی است.