معترضان بلوچ جاده «ایرانشهر به چابهار» را مسدود کردند

احضار و بازداشت امام جمعه روستای «پشامگ» در بلوچستان با اعتراض شدید مردم روبرو شد. فرمانده نیروی انتظامی بلوچستان می‌گوید که به یک پاسگاه نظامی حمله شده است.