«آن مرد با پول‌های امام رضا آمد»

این گزارش از تهران حاوی اظهار نظرهایی درباره کاندیداتوری ابراهیم رئیسی است. نظرهایی که جمع کرده‌ایم این قضیه را از زاویه موضوع احتمال اینکه رئیسی ولیعهد خامنه‌ای باشد، بررسی کرده‌اند.