ابتکار: دریاچه ارومیه رو به بهبود است

معصومه ابتکار می‌گوید علیرغم بارش کم، اقدامات دولت و همکاری‌های بین‌المللی بر اوضاع دریاچه ارومیه اثرگذاشته. دولت یازدهم احیای بخشی از دریاچه را از اصلی‌ترین دستاوردهایش می‌داند.