کشته‌شدن شش معترض کشمیری در تیراندازی پلیس هند

معترضان موافق تحریم انتخابات در شهر سرینگر تجمع کرده‌بودند. پلیس در آغاز برای مقابله با آنها از گاز اشک‌آور استفاده کرده، اما در ادامه پاسخ سنگ‌پراکنی معترضان را با گلوله داده‌است.