در مصر وضعیت اضطراری اعلام می‌شود

در اثر انفجار در کلیسای قبطی‌ها در شهرهای طنطنا و اسکندریه شماری از مسیحیان جانشان را از دست دادند. رئیس جمهوری مصر به این بهانه حقوق شهروندان را محدودتر می‌کند.