صدا و سیمای رئیسی

پخش مکرر تصاویر ابراهیم رئیسی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی و جلوگیری از پخش سخنرانی حسن روحانی به ظن طرفداری «رسانه رهبر» از یک جناح دامن زده است.