تورج اتابکی: انتخاب بین هلند و ایران مثل انتخاب بین پدر و مادر است

هلند کشوری‌ست که به تورج اتابکی پناه داده تا به بالاترین سطح آکادمیک دست پیدا کند و ایران، کشور آبا و اجدادی‌اش است که اگر در آن می‌ماند، چه بسا جانش می‌رفت.