«رجل سیاسی» شامل زنان نمی‌شود

آخرین بار شورای نگهبان اعلام کرده بود که رویه قبلی این شورا در زمینه «رجل سیاسی» برقرار است. وزیر کشور یک بار دیگر این سیاست تبعیض‌آمیز را یادآوری کرد.