وزرای خارجه هفت کشور صنعتی جهان در پی انزوای بیشتر اسد

شکستن اتحاد روسیه با سوریه در دستور کار جامعه بین‌المللی قرار گرفته است. بریتانیا و کانادا تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه را در چشم‌انداز قرار داده‌اند.