از ثبت نام مهدی خزعلی تا «اُلویت» جمنا

ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری که از امروز (۲۲ فروردین) آغاز شده تا ۲۶ فروردین ادامه دارد.