روز عجیب «ثبت‌نام»

بیش از ۱۰۰ نفر و در آن میان چندین زن در انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت‌نام کردند. انگیزه‌ها متفاوت است: از اعتراض مدنی تا سودای شنا کردن با ترامپ در اقیانوس هند.