محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد

اقدام محمود احمدی‌نژاد غافلگیرکننده بود. آیا او با رهبر جمهوری اسلامی مشورت کرده؟ احمدی‌نژاد در پاسخ به این پرسش به سکوت و خنده‌ای اکتفا کرده است.