ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

«سامن» شهری پنهان در دل دارد

کاوش‌های باستان‌شناسی در شهرستان ملایر منجر به کشف یک شهری زیرزمینی شد

کاوش‌های باستان‌شناسی در شهرستان ملایر٬ منجر به کشف یک شهر زیرزمینی شد. این کاوش در شهر سامن واقع در جنوب ملایر انجام شده است. این شهر پنهان در زیر زمین از یک بستر سنگی ساخته شده است. شهر کشف شده  به دوره پیش از اشکانی تعلق دارد و ازبرخی فضاهای آن برای تدفین مردگان استفاده شده است. تاکنون حدود ۲۵ اتاق کاوش شده و مقادیر قابل توجهی اسکلت انسان٬ که تصور می‌شود متعلق به دوره اشکانی باشد، شناسایی شده است. شصت اسکلت شناسایی شده در این کاوش، در ۹ اتاق قرار داشتند.

[sliderpro id="357"]

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.