معاون اول قوه قضائیه: اتهام مدیران کانال‌های تلگرامی ضدامنیتی است

محسنی اژه‌ای، اتهام مدیران بازداشت‌شده کانال‌های تلگرامی را انتشار مطالب «ضدامنیتی، مستهجن و خلاف عفت عمومی» عنوان کرد. او پرداخت پاداش‌های نجومی در دستگاه قضائی را تکذیب کرد.