روسیه: قطعنامه پیشنهادی شورای امنیت درباره سوریه غیرقابل قبول است

آمریکا، فرانسه و بریتانیا این قطعنامه را پیشنهاد داده بودند. آن‌ها قصد داشتند دولت سوریه را به همکاری در تحقیقات درباره حملات شیمیایی به خان شیخون بکشانند. روسیه با آن مخالف است.