مذاکرات صلح سوریه در ژنو، در ماه مه برگزار می‌شود

به ابتکار سازمان ملل متحد مذاکرات صلح سوریه در ماه مه در ژنو از سر گرفته خواهد شد.