روسیه قطعنامه پیشنهادی درباره حمله شیمیایی در سوریه را وتو کرد

روسیه برای هشتمین بار قطعنامه‌‌ای درباره سوریه را در شورای امنیت وتو کرد. این قطعنامه خواهان تحقیقات درباره حمله شیمیایی به شهر خان شیخون و ارائه اطلاعات لازم توسط سوریه شده بود.