پاسخ وزیر اطلاعات و سخنگوی دولت به اژه‌ای: مدیران کانال‌های تلگرامی جرمی ندارند

محسنی اژه‌ای در مورد بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی وزیر اطلاعات را به باد انتقاد گرفت. وزیر اطلاعات گفت برای آن‌ها جرمی نمی‌شناسد. سخنگوی دولت هم از وزارت اطلاعات دفاع کرد.