بشار اسد: حمله شیمیایی به خان شیخون صددرصد ساختگی بود

بشار اسد می‌گوید کشورهای غربی، به‌ویژه آمریکا حمله شیمیایی به شهر خان شیخون را دستاویزی برای حملات موشکی آمریکا به پایگاه هوایی الشعیرات سوریه قرار دادند.