ایالات متحده برادر قاسم سلیمانی را تحریم کرد

سهراب سلیمانی، معاون امنیتی و انتظامی سازمان زندان‌ها برای دست داشتن در نقض حقوق بشر به لیست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا اضافه شد.