مکارم شیرازی: عده‌ای برای مسخره کردن «نظام» در انتخابات ثبت‌نام می‌کنند

مرجع تقلید شیعه از روند ثبت‌نام آزادانه شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری ناراضی‌ست. او از مسئولان خواسته برای دوره‌های بعدی چاره‌ای بیندیشند.