۸ دستورالعمل روحانی برای برنامه‌ریزی «اقتصاد مقاومتی»

رقیبان روحانی در انتخابات در تبلیغات خود بر مشکلات اقتصادی تمرکز کرده‌اند. انتظار می‌رود وضعبت اقتصاد و راه حل نامزدان برای خروج از وضعیت فعلی جایگاه مهمی در مناظره‌های انتخاباتی داشته باشد.