آزادی گروگان‌‌های خانواده سلطنتی قطر، دلیل توافق اخیر سوریه

گاردین فاش کرد که توافق اخیر دمشق و شورشیان به دلیل وجود گروگان‌هایی از خانواده سلطنتی قطر در دست یک گروه شبه‌نظامی شیعه تحت حمایت ایران میسر شده. اجرای توافق اکنون متوقف شده‌است