تیلرسون: مشغول ارزیابی برجام با توجه به امنیت ملی آمریکا هستیم

وزیر امور خارجه آمریکا به رئیس مجلس نمایندگان این کشور در مورد ایران هشدار داده: «ایران همچنان یک کشور حامی تروریسم است – در سطوح مختلف و از طرق بسیار.»