بازداشت مخالفان نتایج همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه

ترکیه به مقابله علیه مخالفان ادامه می‌دهد. در یورش تازه پلیس در شهر استانبول، دبیر تحریریه یک رسانه مخالف نتایج همه‌پرسی قانون اساسی بازداشت شد. ۳۸ نفر از مخالفان نیز دستگیر شده‌اند.