اعتراض به منع پخش زنده مناظره‌های تلویزیونی: مردم محرم نیستند؟

کشاکش بین دو جناح بر سر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ادامه دارد. قرار است مناظره‌های انتخاباتی به طور غیر زنده پخش شود. رئیس جمهوری اما اعتراض کرده است.