ممنوعیت دو انجمن حمایت از کودکان کار با توضیح: «برخی موانع»

در شرایطی که هزاران کودک به جای تحصیل به کار می‌پردازند و بخش زیادی از کودکان مهاجر امکان تحصیل ندارند، دو سازمان مستقل حمایت از حقوق کودکان کار از فعالیت منع شده‌اند.