«۶ میلیون و ۴۰۰ هزار ایرانی دچار افسردگی هستند»

بیش از ۱۲ درصد از مردم ساکن در ایران به افسردگی مبتلا هستند. مسئولان دولتی می‌گویند: بیکاری و درآمد پایین از عوامل موثر در بروز افسردگی است.