رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۱۷: ایران رتبه ۱۶۵

آزادی اطلاع‌رسانی در سراسر جهان همچنان تهدید می‌شود. آزادترین رسانه‌ها متعلق به نروژ است و ایران تنها به دلیل بدتر شدن وضع دیگر کشورها چهار رتبه بالاتر آمده است.