معاون وزیر نیرو: دریاچه ارومیه وضعیت مناسبی ندارد

بنابر اعلام ستاد احیای دریاچه ارومیه سطح تراز روزانه آب دریاچه ارومیه در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ اندازه‌گیری شد که نسبت به سال گذشته ۱۶- سانتیمتر کاهش داشته است.