اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوری ایران: آبروی «نظام» رفت

نگرانی‌ها از پخش زنده مناظره‌های انتخاباتی بی‌جهت نبود. بیکاری جوانان، بی‌سوادی، حاشیه‌نشینی، نظام ناکارآمد اداری و بحران‌های‌ زیست‌محیطی. هر کس هم نقش خودش را ایفا می‌کرد.