حماس در منشور جدیدش از «نابودی اسرائیل» صرف‌نظر می‌کند

هدف حماس از تغییر رویکردش نزدیکی به کشورهای حاشیه خلیج فارس است. حماس در منشور تازه‌اش مرزهای قبل از اشغال غزه را هم به رسمیت شناخته است.