معارفه سرپرست جدید دانشگاه آزاد: اجرای اصلاحات مدیریتی یا عملی کردن برنامه‌های علی خامنه‌ای؟

نوریان در مراسم معارفه‌ خود گفت اعتقاد دارد دانشگاه آزاد باید نقش قابل توجهی در علم و آموزش داشته باشد و جزیره‌ای اداره نشود. او توضیح دقیقی درباره مدیریت جزیره‌ای نداد.