مسأله سوریه: واقعیت‌های فراموش‌شده و بازنمایی‌های معوج

گفتگو با جوزف ضاهر، فعال سیاسی سوری و استاد دانشگاه در لوزان سوئیس، برای ارائه تصویری واقعی‌تر از سوریه، ورای بازنمایی‌های معوج و ایدئولوژیک قدرت‌های درگیر در جنگ.