مسأله سوریه: یک انقلاب اما دو پروژه

جوزف ضاهر، فعال سیاسی و نویسنده سیاسی سوری، به این پاسخ می‌دهد که آیا کنفدراسیون دموکراتیک در روژاوا و بهارعربی در سوریه درنهایت مکمل یکدیگر اند یا درتضاد با هم؟