مکارم شیرازی: نامزدهای انتخابات مشکلات را بزرگ نکنند

ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران در مناظره‌ها سه توصیه کرد: امیدوارکردن مردم به آینده، تأکید بر نقاط قوت و خوبی‌ها، و پرداختن به آسیب‌های اجتماعی.