چرا دوست دارم روحانی رئیس جمهوری شود؟

میثم بادامچی − رأی دادن مطالبه‌محورانه به روحانی زدن یک تیر با دونشان است: هم فردی مذاکره‌پذیر رئیس جمهوری می‌شود، هم مانع بزرگی بر سر رهبر شدن کسی ایجاد می‌شود که “آیت الله قتل عام” لقب شایسته‌‌ای بر اساس کارنامه قضایی اوست.